Zapewne każdy z nas chciałby pracować w takim miejscu, które sprawia nam ogromną radość, w którym czujemy się dobrze, a powierzone zadania pochłaniają nas bez reszty. Czas leci szybko i przyjemnie. A wstając do pracy czujesz się szczęśliwie. Nie możemy się czasem wręcz doczekać kolejnego dnia pracy i kolejnych wyzwań.

Twórcą flow jest Mihály Csíkszentmihályi. Flow w znaczeniu polskim oznacza przepływ. W przepływie doznajemy stanu uniesienia, uskrzydlenia. Przepływ charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu oraz całkowitą wolnością od strachu i lęku. Uskrzydlenie zaliczane jest do emocji pozytywnych, wzbudzanych przez teraźniejszość. *

Co zrobić zatem, aby tak się stało?

Pierwszy krok to odkrycie swojego naturalnego talentu. Nie każdy z nas jest przecież stworzony do bycia informatykiem, pielęgniarką czy HR managerem. Możesz świetnie sprawdzać się na stanowisku księgowego, Projekt Managera lub tworzyć nowe produkty w firmie. Kiedy znasz już swój talent i jesteś na właściwym miejscu możesz skoncentrować się na zadaniach, które lubisz robić i które sprawiają Ci przyjemność, a tym samym wejść w stan flow, czyli stan mentalny, w którym wykonywane działanie/zadanie całkowicie Cię pochłania. Wkładasz w zadanie całą swoją energię, uwagę i pozwala Ci to czuć satysfakcję czy euforię.

Kolejnym ważnym krokiem na drodze do flow jest zrozumienie naszych wewnętrznych motywatorów. Nie będziemy wtedy szukać motywacji na zewnątrz: od innych członków zespołu, przełożonego, uzależniać swojego poczucia szczęścia i spełnienia od np. awansu czy motywatorów finansowych. Ważne, aby Twój przełożony i zespół mieli wiedzę dotyczącą Twojego talentu i wiedzieli co wprawia Cię w stan flow.

Czy zgodzisz się więc z nami, że flow to droga najmniejszego oporu? Działanie w zgodzie z sobą, wykonywanie zadania są dla nas łatwe i przyjemne. Nie musimy wkładać w nie większego wysiłku. Nikt też nie musi nas motywować do pracy, bo sami znamy siebie na tyle, że wiemy co nas motywuje najbardziej. Świetnym przykładem jest tutaj rzeka, która płynie zawsze w zgodzie ze swoim nurtem. Kiedy spływa z gór w kierunku doliny, płynie po najmniejszej linii oporu. W sposób najprostszy z możliwych.

Znając swoje naturalne talenty i predyspozycje możesz działać w zgodzie z sobą, osiągać większe sukcesy bez wkładania wysiłku w wykonywane zadania. Flow zarówno w pracy jak i w życiu będzie Ci towarzyszyć jeśli odnajdziesz swoją pasję.  

Żadne szkolenia ze sprzedaży, podnoszenie kompetencji nie pomoże Ci tak bardzo jak świadomość  źródeł wewnętrznej motywacji, wiedza dotycząca naturalnego talentu, odpowiednie nastawienie oraz zmiana dotychczasowych nawyków.

 

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82yw_(psychologia)

 

Monika Kręt

Recent Posts

Leave a Comment