Nasza oferta

Produkty i usługi, które oferuje firma Akcelerator wspierają rozwój przedsiębiorców na każdym etapie ich rozwoju i to niezależnie od tego, czy są oni już na zaawansowanym poziomie  w swoim biznesie, czy też dopiero stawiają lub planują postawić w nim swoje pierwsze kroki.

Dostarczamy im komplet rozwiązań wspierający ich indywidualny rozwój i pozwalający wypracować im odpowiednie nastawienia mentalne do prowadzenia biznesu, oczywiście zgodne z ich naturalnymi talentami i predyspozycjami. Pracujemy z nimi nad wsparciem liderów w procesie lepszego zrozumienia członków ich zespołów, jak i nad rozwojem komunikacji i zaufania w samym zespole. Czuwamy nad osiąganiem zamierzonych efektów przez firmy o rozbudowanych strukturach.

Bardzo chętnie przygotujemy dla Ciebie rozwiązania, których nie ma w poniższym zestawieniu, a które mogą poszerzać zdobytą wiedzę, np. webinary czy tak modne ostatnio wystąpienia publiczne.

Współpracujemy z najlepszymi polskimi i zagranicznymi specjalistami z branży w zakresie dostarczania usług szkoleniowych, których na stałe nie ma w naszej ofercie (np. szkolenia ze sprzedaży, czy negocjacji). Jesteśmy więc w stanie kompleksowo dostarczyć Ci wszystko czego będziesz potrzebował do rozwoju własnego biznesu.

Doradztwo

Usługi i narzędzia, które mamy do zaoferowania wyróżniają się jakością i skutecznością, a oferta, którą stale poszerzamy oparta jest ona kluczowych dla nas wartościach, które mają przyczynić się do rozwoju Twojej firmy.

Investing in ideas business concept and financial backing of innovation as an open lightbulb symbol for funding potential innovative growth prospect through venture capital.

Innowacyjne rozwiązania konsultingowe

Dostarczamy profesjonalne usługi doradcze, głównie z obszaru efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa biznesowego. Skupiamy się na nowoczesnych narzędziach, do tej pory niewykorzystywanych na rynku polskim, które pozwalają na osiąganie realnych wyników. Te innowacyjne metody sprzyjają kształtowaniu aktywności zawodowej i społecznej pracowników w każdym wieku. Połączenie innowacji i sprawdzonych procedur daje możliwości usprawnienia działania zespołów i poprawy wyników w każdej firmie.

Zwiększanie efektywności zespołów

Niewątpliwie to ludzie są fundamentem każdej firmy, dlatego efektywne zarządzanie nimi jest gwarancją sukcesu w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Miarą skutecznego zarządzania jest wzrost efektywności w zespołach, dzięki poprawie komunikacji między członkami organizacji oraz zwiększeniu poczucia jedności połączonego z wizją wspólnego celu. W następstwie zmniejsza się rotacja pracowników, podnosi skuteczność rekrutacji, maleje poziom stresu i nieobecności w pracy, obniża się również ryzyko wypalenia zawodowego. Wszystkie te elementy są istotnymi składowymi w procesie zwiększenia efektów finansowych w firmie.

Business team with hands together - teamwork concepts, isolated
smiling business team discussing something in office

Precyzyjne wsparcie liderów

Diagnoza potencjału pracowników, czyli odkrycie ich naturalnych talentów jest początkowym etapem zrozumienia machiny zależności pomiędzy członkami zespołu. Umiejętne wykorzystanie wiedzy na temat potencjału każdego pracownika oraz jego sposobu współpracy z innymi jest kluczowym elementem stworzenia efektywnej organizacji. Dostarczamy liderom bezcennej wiedzy na temat każdego z członków zespołu. Szczegółowo określamy zależności w teamie ze zwróceniem uwagi na wykorzystanie potencjału zespołu dla wzrostu jego efektywności lub wskazaniem ewentualnym elementów wymagających poprawy.

Akceleracja procesów biznesowych

Wyobraź sobie, że w Twojej firmie pracują sami specjaliści, odpowiedni ludzie na właściwych miejscach. Nie dość, że wiedzą jak wykonywać swoją pracę, to jeszcze robią to z ogromną przyjemnością. Nie trudno się domyślić, że poprawia się atmosfera w zespołach i całej firmie, jakość wykonywanych działań, a na ich rezultaty czekamy znacznie krócej. Procesy przebiegają sprawniej, ponieważ ludzie ze zdolnościami tworzenia zajmują się innowacjami, ci ze świetnymi umiejętnościami komunikacyjnymi sprzedażą, koordynatorzy zarządzają działaniami logistycznymi i obsługą klienta, a analitycy usprawniają działania systemów. My pomagamy odkryć, kto kim jest.

Hand with calculator. Finance and accounting business.

Szkolenia

Zaczynamy od wstępnego rozpoznania oczekiwań i potrzeb klienta. Proces identyfikacji potrzeb odbywa się podczas spotkania z naszym konsultantem lub na warsztatach z uczestnictwem kadry kierowniczej firmy zamawiającej usługę. Na podstawie zdefiniowanych potrzeb opracowujemy szkolenie lub cykl szkoleń. Często łączymy warsztaty z potrzebnym wsparciem indywidualnym w postaci doradztwa.

Produkty i usługi, które oferujemy wspierają Twoją firmę na każdym etapie jej rozwoju. Niezależnie od tego, czy jesteś już na zaawansowanym poziomie w biznesie, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oferowanych przez nas szkoleń, dlatego współpracujemy z doświadczonymi trenerami, odnoszącymi sukcesy ludźmi biznesu, łączymy sektory administracji publicznej, akademicki i prywatny. Śledzimy światowe trendy, ponieważ zależy nam na przekazywaniu jak najbardziej aktualnej wiedzy, w taki sposób, by można ją było zastosować w rzeczywistych sytuacjach, stąd dużo symulacji, ćwiczeń, interakcji. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Metodologia

Jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystujemy, żeby wspierać przedsiębiorców jest metodologia Talent Dynamics.

Talent Dynamics to pierwszy zintegrowany system szkolenia przywództwa i współpracy zespołu, który łączy wydajność zespołu z rentownością firmy, zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Talent Dynamics System zawiera narzędzia do profilowania, które mierzą poziom zaufania i przepływu w organizacji w skali indywidualnej, zespołu i firmy. Zapewnia szereg narzędzi, które rozwijają każdą jednostkę w celu zwiększenia jej skuteczności w ramach organizacji.

Innowacyjność metodologii polega na łączeniu doświadczenia i kwalifikacji zawodowych z umiejętnościami tzw. miękkimi, co zgodnie z założeniami Talent Dynamics przekłada się na wzrost mierzalnych efektów finansowych, jakie organizacja biznesowa może osiągnąć dzięki przeprowadzeniu kompletnego wdrożenia.

Wśród umiejętności miękkich fundamentem są naturalne talenty każdego pracownika oraz świadomość ich umiejętnego wykorzystania. Przejawem tego będzie wzrost efektywności, zaangażowania w realizację celów całej organizacji oraz radości z wykonywanej pracy, a także nabycie praktycznych umiejętności komunikowania się z innymi, budowania zespołu czy umiejętności związanych z transferem wiedzy pomiędzy zespołami.

Talent Dynamics pokazuje nie tylko indywidualną jednostkę poprzez pryzmat jej mocnych stron i wyzwań, przed jakimi staje, ale przede wszystkim pokazuje ją w kontekście innych ludzi oraz całego procesu tworzenia zespołów, projektów czy biznesu. Dzięki czemu człowiek nabiera świadomości własnego miejsca i roli, jaką pełni w całej organizacji.

Talent Dynamics pozwala uświadomić każdemu pracownikowi, jakie talenty posiada i jaką wartość wnosi dla firmy i dla klientów. Sprowadza się to do wzrostu poczucia własnej wartości oraz tzw. CSR (ang. Company Social Responsibility) czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na poziomie Indywidualnym.

Oto wybrane korzyści w przedsiębiorstwie jakie mogą płynąć z kompletnego wdrożenia Talent Dynamics:

  • pracownicy przychodzą do pracy zmotywowani, zaangażowani i radośni;
  • wiedzą, co mają robić, jakie są ich zadania i cele;
  • wiedzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu całej firmy, poprzez znajomość wartości, jaką wnoszą do organizacji;
  • potrafią dobrze zorganizować zespół;
  • potrafią się skutecznie komunikować, zwiększając szybkość i dokładność pracy;
  • osoby mają praktyczną umiejętność zbudowania strategii rozwoju biznesu.